Psikolojik Danışma Hizmetleri

HER ÇOCUK EŞSİZDİR!

PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ

Kurumumuzca sağlanan psikolojik destek hizmetleri, özetle bireylerin kendilerini daha iyi tanımaları, potansiyellerinin zayıf ve güçlü yönleriyle farkına varmaları, gündelik hayatla ilgili yaşadıkları zorlanmaların üstesinden gelebilmeleri için onlara yardım ederek daha mutlu olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu amaçla kişiye ve üstesinden gelmeyi istediği zorlanmalarına uygun planlamalar çerçevesinde haftalık oturumlar düzenlenir. Bu oturumların sayısı, bireylerin içinde bulunduğu duruma göre değişkenlik gösterir ve ortalama 2 ile 10 oturum arasında değişebilir.

Kurumumuzca öğrenci velilerine ve veli olmayan diğer yetişkinlerle çocuklara psikolojik danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır. Bu hizmetler 3 ana başlıkta toplanabilir.

Çocuk ve Ergen Danışmanlığı

Bu kapsamda verilen psikolojik danışma hizmetleri aşağıdaki gibi örneklendirilebilir:

 • Çocukluk çağı zorlanmaları
 • Alt ıslatma
 • Tırnak yeme
 • Yeni kardeşin gelmesiyle ilgili zorluklar
 • Karşı gelme, kurallara uymada güçlük
 • Kendini tanıma
 • Arkadaş ilişkileriyle ilişkili zorluklar
 • Okula ilişkin zorluklar-akademik başarı, sosyalleşme vb.
 • Okula uyum, okul korkusu
 • Sınanma ve performans kaygısı
 • Bağımlılık-sigara, alkol, internet bağımlılığı
Bireysel Psikolojik Danışmanlık

Bu servis, bireylerin gündelik hayatla başa çıkarken karşı karşıya kaldıkları zorlukların üstesinden gelmelerinde yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu zorluklar iş hayatı, evlilik ve/veya aile hayatı, sosyal hayatla ilişkili olabilir.

Eğitim ve Seminerler

Kurumumuz tarafından gerçekleştirilen başlıca eğitim ve seminerler şu şekildedir:

 • Ergenlik ve karşılaşılabilecek muhtemel sorunlar
 • Dikkat ve konsantrasyonu sağlama
 • İnternet bağımlılığı
 • Özsaygı ve özgüvenin gelişimi
 • Aile içi etkili iletişim becerileri
 • Sınır koyma ve disiplin yöntemleri
 • Yaratıcılık ve esnek düşünceyi geliştirme

Psikolojik Destek Hizmetleri Servisinden Nasıl Yararlanabilirim?

Psikolojik Destek Hizmetleri Servisimiz hakkında daha detaylı bilgi almak üzere lütfen randevu alınız.

İletişim Formu